MUDr. Vilma Partyková: Mumio v léčebné praxi

Z historie mumia

Mumio je biogenní balzám přírodní směsi organických a anorganických látek, tvořící se ve vysokohorských skalních dutinách na jižních svazích středoasijských pohoří Pamiru, Altaje a Ťaň–Šaňu, zpravidla v nadmořské výšce 3 220–4 000 m. Mimo této oblasti, která je proslulá nalezišti nejkvalitnějšího mumia, se mumio nachází v Himálajích a jiných asijských velehorách. K léčení se využívá zejména pro obrovské schopnosti při regeneraci kosterního aparátu (zlomeniny, obnova kostní dřeně, osteoporóza aj.) a nejrůznějších tkání. Jak svědčí řada písemností arabských, řeckých, egyptských, tureckých, tatarských, perských, indických, židovských aj., využívalo se i při léčení žaludku, ledvin, dvanáctníku, tuberkulózy, astmatu, horečnatých stavů, bolestí srdce, očí, při otravách uštknutím škorpiónem a požitím jedů, cukrovce, popáleninách, omrzlinách a otocích, řezných ranách, trojklaného nervu, koktavosti, rýmě, kašli, sněti slezinné, furunklu (nežit), atd. Mělo se zato, že mumio nejen léčí nemoci, ale také zlepšuje psychiku.

Lékaři používali mumio v praxi odnepaměti. Záhy si získalo pověst zázračného balzámu a elixíru zdraví. Psal o něm Aristoteles (384–322 př. n. l.). Aristoteles dělal s mumiem pokusy: otevřel dutinu břišní zdravé ovce, nařízl játra a řez pomazal mumiem. Pokud došlo k srůstu a ovce to přežila, mumio bylo považováno za čisté; operace provedená bez použití mumia byla pro ovci smrtelná. Autor slavné encyklopedie lékařství Avicenna (980–1037) prohlásil, že je nejdokonaleji složeným lékem a sestavil bohatý seznam mumiem léčitelných nemocí a dávkování.

Do západní Evropy se mumio dostalo za středověku. Zkoumali je angličtí, francouzští a němečtí vědci. Hlavní soudobé komplexní vědecké poznatky ohledně mumia však pocházejí z bývalého SSSR: z Ústavu organické chemie v Biškeku v Kyrgyzstánu, z Léčebně–profylaktického centra profesora Něumyvakina v Moskvě a z Chemicko–farmaceutického výzkumného ústavu v Petrohradě.

Výzkum v posledních desetiletích podstatně rozšířil seznam od starověkých a středověkých badatelů o léčebné účinky mumia při mnoha infekčních nemocech, jako jsou angína, úplavice, ekzémy, plísně apod., jakož i při léčbě jater, močového měchýře a neudržení moči, paradentózy, leukémie, trofických vředů, hnisavých poranění, trombózy. Mumio stabilizuje složení krve, rychle sceluje zlomeniny, pomáhá při erozích čípku a zánětech ženských pohlavních orgánů, při bronchiálním astmatu, vředech žaludku a dvanáctníku, trombózách, povrchových zánětech žil (tromboflebitida), hemeroidech, a také při radikulitidě (zánět míšních kořenů), popáleninách, srdečních a cévních nemocech. Stimulační účinek mumia jde až do úrovně buněk, obnovuje složení krve a funkčnost periferních nervových vláken. Přísně dávkovaný roztok mumia zlepšuje paměť a tvůrčí schopnosti. Působí antisepticky, protizánětlivě, odstraňuje pocit únavy.

Původ a podstata mumia

Samo slovo „mumio“ pochází z řečtiny s významem „uchovávající tělo“.

Hlavním nalezištěm nejčistější suroviny je pohoří Ťaň–Šan v Kyrgyzstánu.

Existují zde naprosto jedinečné geologické, klimatické, přírodní a biologické podmínky, díky nimž se fauna i flóra vyznačuje bohatým obsahem mikroelementů a fyziologicky aktivních složek. Rostliny, minerály, i produkty živočišného původu jsou ve všech případech aktivnější oproti jiným oblastem. Vyskytuje se zde například 6 500 druhů rostlin, z nichž 51 % se vyskytuje jen v této oblasti. Ačkoliv oblast leží v subtropickém zeměpisném pásu, probíhá zde vlastně současně léto i zima, jaro i podzim, s denními teplotami za nejparnějších dnů –2  oC až +40 oC, za nejstudenějších dnů od –50 oC do 0 oC.

Oficiální sovětská medicína se vesměs k tomuto léčebnému prostředku chovala jednoznačně: nijak. Seriózní výzkum co mumio vlastně je, jaké léčebné látky obsahuje a klinická hodnocení aplikací při léčení různých nemocí začal prakticky až rokem 1984. Do kyrgyzských hor Ťaň–Šaňu se uskutečnila expedice vedená dvojnásobným hrdinou SSSR kosmonautem Popovičem s hlavním lékařem profesorem Něumyvakinem, který žil mnoho let v Kyrgyzstánu a mumiem se zabývá třicet let a stejně tak dlouho pracoval v kosmickém lékařství. Většinu informací o mumiu, které dále uvádím, jsem získala z jeho knihy "Mumio - Mýty a skutečnost". Ve 20členné  expedici byli kliničtí lékaři, farmakologové, geologové, biochemici. Mezi nimi také akademik Altymyšev, přední znalec léčivých rostlin. Cílem expedice bylo dosáhnout nejvzdálenější výspy Kyrgyzstánu, Ljalljakských hor, kde mimo jiného studovali vytváření prvotního mumia sledováním hrabošů se špičatými ušima připomínajícími malé veverky. Žijí ve stádech a od časného jara do pozdního podzimu sbírají luční byliny a shromažďují z nich zásobu v nějaké skalní dutině. Léčivé rostliny, kterými se mohou zvířata a ptáci živit, rostou tam zejména šípek, jalovec, reveň, lišejníky, pýr, máta, mateřídouška, kozlík lékařský, pelyněk. Potom se hraboši sesednou kolem nasbírané potravy, žerou ji a zde se také vyprazdňují. Zvláštnost zažívacího ústrojí těchto hrabošů spočívá v tom, že se potrava v nich dlouho nezdrží a napůl strávená potrava spolu s žaludečními šťávami se vyměšuje ven. Potom za letních dnů, kdy teplota dosahuje +40 oC, proběhne biochemická a biologická přestavba této hmoty. Během 10–12 let dosahuje typické viskozity, nabývá černé barvy. Dalšími tvůrci prvotního mumia jsou netopýři, rejzci, holubi. Prvotní mumio podléhá po další dlouhá léta, i staletí, složitým geofyzikálním a biochemickým procesům, až je nacházeno v podobě rampouchů, nánosů, výpotků. Nejčastějším místem nálezu jsou stropy v jeskyních, kde za parných dnů vytéká z trhlin.

Chemicko–fyzikální vlastnosti mumia

V mumiu se vyskytuje na 80 pro organismus životně důležitých látek, včetně antibiotik rostlinného původu účinkem překonávajících penicilin, antikoagulancia (látky tlumící srážlivost krve), 30 chemických prvků (vápník, draslík, křemík, sodík, hořčík, hliník, vanad, železo, fosfor, barium, síra, molybden, berylium,mangan, titan, stříbro, měď, olovo, zinek, bismut, nikl, kobalt, cín, stroncium, helium; někdy ještě uhlík, vodík, dusík) v rozsahu od jednotek procent po stopová množství, ale také aminokyseliny (histidin, treonin, methionin, triptofan, lysin, valin), 10 oxidů kovů, éterické silice, bílkoviny v podobě mastných kyselin, pryskyřice, vitaminy B1, B12, B6, heminové báze, auksiny, inhibitory, chlorofyl, fermenty, hormony, a mnohé jiné biologicky aktivní látky. Anorganická část převyšuje organickou dvakrát až čtyřikrát. V organických složkách převažuje uhlík (20–57 %), kyslík (30–48 %), vodík (4–18 %), dusík (3–8 %).

Isotopická měření ukázala, že mumiový balzám stářím odpovídá ostatkům horských rostlin z pásma 1 500–3 000 m n.m. Stáří posbíraných výměšků mumia z altajských jeskyní bylo naměřeno od 100 do 1 000 let.

Uvědomme si, že v běžném farmaceutickém medikamentu bývá umělou chemickou cestou zpravidla zakomponováno 5–6 účinných látek. Oproti tomu mumio obsahuje mnohem bohatší škálu harmonicky působících účinných látek poskytnutých přírodou. Přitom je nesmírně důležité, že tyto látky jsou vzájemně vyváženy s hlediska fyziologického účinku.

Specifická hustota mumia činí 1,1–1,8 g/cm3. Hmota mumia je plastická. Při teplotách pod +20 oC mumio tvrdne, zahřátím měkne. Při –20 oC se promění v led, ale zachovává kapalné skupenství a přilnavost.

Očištění surového mumia od 10–15% balastu se provádí z vodního roztoku mumia filtrací ve vodních odstředivkách, následným odpařováním a koncentrací.

O čistotě mumia svědčí za tepla charakteristická vůně po asfaltu, avšak na rozdíl od asfaltu neobsahuje těkavé uhlohydráty. Očištěné mumio připomíná světlehnědou až černou smolu. Nejúčinnější je mumio černé. Povrch je lesklý, chuť nahořklá ostře štiplavá. Snadno měkne mezi prsty a velmi dobře se rozpouští vodou a vytváří koloidní roztok s pH 6,5–7,5.

Ačkoliv nelze definovat mumio žádnou formulí, uvedené informace kupodivu postačují, aby se mumio rozpoznalo od jemu podobných útvarů a padělků. Umělé mumio s léčebnými vlastnostmi odpovídajícími přírodnímu se pravděpodobně nepodařilo vyrobit. Laická metoda prověření pravosti mumia je následující: Namázneme–li ždibec mumia na okraj navlhčené skleničky, musí stéci potůček z něho kolmo dolů bez klikatin ke dnu. Zcela rozpuštěné mumio musí zůstat bez jakýchkoli nerozpustných usazenin na dně skleničky.

Léčebné schopnosti mumia

Léčebné schopnosti mumia byly klinicky potvrzeny zkouškami ve třiceti klinikách a výzkumných ústavech Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Hlavním pracovištěm pro výzkum a léčbu s využitím mumia je Léčebně profylaktické centrum profesora Něumyvakina v Moskvě. Byly vydány oficiální metodické dokumenty a receptury. Dávkování mumia při různých onemocněních uvádíme na konci této stránky.

Je nesmírně zajímavé, že všechny cenné látky se v mumiu nacházejí v biologicky rozpustné formě, a přitom ve vyváženém rozsahu, optimálním pro fyziologický účinek na organismus. Ještě zajímavější je, že látky v mumiu jsou ve shodném procentním poměru, jako jsou obsaženy v lidském organismu. V mumiu nebyly zjištěny žádné jedovaté látky ani při dávkování převyšujícím předepsané v doporučené receptuře. Nemá karcinogenní účinky ani účinky na budoucí reprodukci. Účinnost mumia stoupá při současném užívání bylinných čajů, výtažků z kořenů léčivých bylin, a homeopatických léků, včetně uriny.

Hlavní specifikum léčení s mumiem spočívá v tom, že nepotlačuje symptom nemoci, nýbrž reguluje elektrolytickou rovnováhu organismu a tím léčí nejen symptom, ale také příčinu nemoci. Zlepšuje aktivitu imunitního systému, koriguje metabolické procesy.

Při pravidelném užívání mumia jsou výsledky léčení z 94% kladné, potvrzeny klinickými výzkumy. Nebyly zjištěny žádné vedlejší negativní účinky. Mumio má obranně–adaptogenní vlastnosti, není jedovaté ani při dlouhodobém užívání. Nemá negativní dopad na srdeční a cévní orgány, nepodporuje nádorový růst, v těhotenství nevyvolává znetvoření plodu ani potraty. Chrání organismus před účinky toxických a radioaktivních látek.

Nezpůsobuje alergické reakce ani anafylaktický šok, nebyly zaznamenány kontraindikace. Vedlejší účinky mohou nastat velice zřídkavě pouze při individuálním předávkování a to při dávkách několikanásobně převyšujících dávky doporučené. Po aplikaci sníženého dávkování se již nežádoucí reakce neopakují.

Mumio působí jako biostimulátor, posiluje imunitní systém, působí také antisepticky, protizánětlivě, odstraňuje pocit únavy. Je zdrojem minerálních látek, má silné regenerační působení. Chrání organismus před účinky toxických a radioaktivních látek. Pomáhá při zánětech trávicího traktu, urychluje hojení zlomenin, popálenin, brání rozvoji osteoporózy. Mumio má silné regenerační účinky.

Odstraňuje poruchy propustnosti cév. Jeho protizánětlivý účinek podporuje přítomnost fosforu, vápníku, hořčíku a kobaltu. Aktivuje hypofyzární a adrenergní soustavu, ovlivňuje metabolizmus katecholaminu. Má antimikrobiální, antitoxický a antihypoxický účinek.

Takže lze shrnout: mumio disponuje širokým spektrem biologických účinků – antibakteriálním, protihorečným, posilujícím, regeneračním a antistresovým. Díky svému složení podporuje aktivitu četných hormonálních systémů a posiluje imunitu organismu.

Prodej mumia

Očištěné mumio se dalo běžně zakoupit v několika moskevských lékárnách i při mém pobytu v osmdesátých letech minulého století. Byla jsem však již tehdy kolegy upozorňována na padělky mumia, vyznačujícími se pachutí asfaltu.

Pokud je mi známo, u nás se začalo prodávat mumio nejrůznějšího původu až po roce 1989.


Delší dobu jsem se snažila obstarat kvalitní a ověřené mumio a zajistit je pacientům, kteří se rozhodli pro alternativní léčebné metody. V červnu 2010 se mé snažení zdařilo. Dodávali jsme originální očištěné Ťaň-Šaňské mumio, vyráběné v Biškeku (Kyrgyzstán), které na základě zkoušek provedených Státním ústavem pro kontrolu léčiv má certifikát Ministerstva zdravotnictví jako potravinový doplněk.

Od ledna 2024 budeme dodávat mumio dovezené firmou Dr. Popov. Vyčištěné mumio, které firma Dr. Popova do ČR dováží, pochází z pohoří Altaje v Kyrgyzstánu od firmy Altaj-Farm, která je nástupcem firmy Altej LTD.

Prodává Nakladatelství Impuls za obvyklých obchodních podmínek.

Užívání mumia

Mumio není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám. S uvedenou výhradou mumio smějí užívat všechny osoby bez rozdílu věku. Vzhledem k tomu, že nemá žádné vedlejší účinky, ani kontraindikace, lze mumio užívat při jakýchkoli chorobách (včetně vysokého a nízkého tlaku), i u vysílených a operovaných osob. Vhodné je i pro osoby zdravé.

Mumio se dá využít v řadě nemocí, i když se berou chemické medikamenty.

Při dodržování doporučených přestávek je možné a prospěšné mumio užívat trvale v léčebných dávkách. Neobsahuje žádné návykové látky a s jeho užíváním je možné kdykoli přestat.

Důležitá upozornění! Připravený roztok, popřípadě kousky mumia v porušeném obalu přechováváme v dolní části chladničky do využívání. Pokud je necháme vyschnout, energetická účinnost klesne částečně, účinnost při vnitřním užití podstatně. Do +50 oC se jeho léčebné vlastnosti nemění, doporučuje se skladovat na suchém, chladném a temném místě. Při používání mumia je nezbytná plnohodnotná strava bohatá na vitamíny a bílkoviny. Mumio užívané vnitřně zapijeme převařenou vodou, čajem, mlékem, ovocnými šťávami. Alkohol v době užívání mumia je zakázán!

Příprava roztoku mumia pro vnitřní užívání:

5 g mumia rozpustíme ve 120 ml vlažné destilované nebo převařené vody

Potom v  polévkové lžíci roztoku je cca 0,2g mumia

Roztok musí být do spotřebování uložen v chladničce, ne však déle než 20 dní!

Dávkování mumia

Při léčebných kúrách dospělý vnitřně užívá 0,2–0,5 g 2krát nebo 3krát denně, podle druhu onemocnění.

Přehled dávkování mumia při různých onemocněních je na konci této stránky.

Užívání mumia není povoleno dětem, těhotným a kojícím ženám.

Žaludeční vředy, vředy střev, nemoci trávicího traktu, močového měchýře, koliky

– vnitřní užívání 3x denně 0,2 g ráno nalačno, před obědem, večer před spaním

– jedna kúra trvá 30 dnů

– při zastaralé chorobě je nutné po 10denních přestávkách opakovat kúru ještě dvakrát

– nezbytná dávka mumia na jednu kúru je 18 g

Při léčení vředových chorob, nemocí trávicího traktu a orgánů trávicího ústrojí je nutno zachovat dietní režim a střídmost v jídle. Alkohol v období léčení je přísně zakázán. Bolesti při léčbě mumiem mizí za 7–11 dnů. Úspěšnost léčby je 94%.

Hemoroidy

– vnitřní užívání 2x denně po 0,2 g, ráno nalačno a večer před spaním

– vnitřně se mumio užívá 20 dnů

Nejdůležitější je správné promazání konečníku mumia s medem v poměru 1:8 do hloubky 10 cm za použití gumové rukavice. Opakovat léčbu v případě potíží po 10denní přestávce, v mazání pokračovat 3–4 měsíce. Při zanedbaném onemocnění dochází k uzdravení za 6–8 měsíců i dříve. Nejlepších výsledků se dosahuje při směsi mumia s broskvovým olejem, nebo ve směsi s hovězím lojem v poměru 1:20.

Zlomeniny kostí, kloubů, poranění hrudníku, vykloubení, pohmožděniny, natažení svalů, revmatizmus

– vnitřní užívání 2x denně 0,2 g

– vtírejte do bolestivého místa 10% lihový roztok mumia (2 g mumia vmíchejte do 20 ml lihu)

Délka léčení je 20 dnů. Při těžkých formách onemocnění je potřebné prodělat 4 kúry s 10denními přestávkami mezi kúrami. Postižené místa potíráme bez přestávek. Působením mumia se kosti reparují a srůstají o 13–17 dnů dříve. Mumio má silné reparační účinky.

Kostní tuberkulóza pánevních, bederních, kolenních kloubů a páteře

– vnitřní užívání 0,2 g 2x denně po dobu 30 dnů.

Zánět vnitřních žil dolních končetin–trombophlebitis

– vnitřní užívání 2x denně 0,2 g mumia po 30 dnů

Kúru provedeme 3krát s 10denní přestávku mezi kúrami. Zmenšuje se pocit bolesti, otok a objem nemocné končetiny. Normalizuje se krevní obraz.

Zánět středního ucha (i hnisavý), snížená slyšitelnost, krvácení z nosu

– vnitřní užívání 20 dnů po 0,2 g ráno nalačno a večer před spaním ve směsi s mlékem a medem

–2x denně kapat do uší 3–4 kapky 10% roztoku mumia ve směsi s olejem

Užívání mumia způsobuje odtok hnisu, odstraňuje bolest, zvyšuje protizánětlivou obranu organismu.

Hnisavé a infekční rány, popáleniny, hnisavé jizvy, píštěle

– vnitřní užívání 10 dnů mumia 0,2 g 2x denně, ráno nalačno a večer před spaním

– 1x denně namažte rány roztokem mumia (v poměru 1g mumia : 20 ml destilované vody), doplněným medem v poměru 1:1

Dochází k zmírnění pocitu bolesti, mizí zánětlivý proces, urychlení epitelizace tkání.

Krvácení z plic

– vnitřní užívání 2x denně 0,2 g mumia se sirupem (višňovým, broskvovým) v poměru 1:2 po dobu 10 dnů

Lze použít směsi mumia s medem a mlékem v poměru 1:20. Rozpouštění mumia ve vodě není přípustné. Užívat ráno nalačno, určitě večer dávku před spaním! Léčení vyžaduje 3–4 kúry po 25 dnech s 10denní přestávkou mezi kúrami. Při těžké formě onemocnění je třeba v léčení pokračovat.

Pálení žáhy a nevolnost od žaludku, zvracení, říhání

– vnitřní užívání 0,2 g 2x denně ráno a večer po 25 dnů rozpuštěného v polévkové lžíci čaje nebo převařené vody. Po 10 dnech mizí potíže.

Alergická onemocnění, rýma, zánět horních cest dýchacích, kašel, angína (i chronická)

– vnitřní užívání po 30 dnů 0,2 g mumia 2x denně ve směsi s mlékem a medem (v poměru 1:20) ráno a večer

– vyplachování krku při angíně 10% roztokem mumia.

Podle stupně onemocnění je možné provést 1–3 kúry. Délka kúry je 30 dnů.

Bronchiální astma

– vnitřní užívání 0,2 g 2x denně, ráno nalačno a večer před spaním

Délka léčení je 25–28 dnů. Podle stavu onemocnění 1–3 kúry s 10 denními přestávkami.

Ženské nemoci, defekty tkání ženských pohlavních orgánů (pochvy, čípku), zánětlivé procesy pohlavních orgánů

– vnitřní užívání 0,2 g mumia 2x denně (zkracuje dobu léčení)

– lokálně se používá tampon důkladně namočený v roztoku mumia rozpuštěného v rakytníkové šťávě (poměr 1:20)
Lokální obklad je třeba dávat 2x denně, povinně na noc.

Léčení trvá 20 dnů, pokud je to potřebné, za 10 dnů se léčba opakuje. Po dobu léčení se doporučuje zdržet pohlavního styku. Zlepšení se pozoruje za 5–7 dnů. Na kúru je zapotřebí 15–25 g mumia.

Neplodnost u žen a mužů, posílení pohlavní funkce u mužů, nekvalitní spermie

– vnitřní užívání 3x denně 0,2 g se šťávou z mrkve, borůvek nebo rakytníku řešetlákového v poměru 1:20

Kúra trvá 30 dnů a provádí se 3x, s 5denní přestávkou. ˇVýsledky se také dostavují při míchání mumia se žloutky, nebo bylinnými šťávami.

Onemocnění periferních nervových zakončení, podpůrných pohybových orgánů, zánět nervů, mezižeberní neuralgie

– vnitřní užívání 2x denně 0,2 g mumia s mlékem a medem

– potírat bolestivá místa 10% lihovým roztokem mumia.

Kúra trvá 20 dnů.

Aplikace mumia a lehká masáž snižuje zánět a bolesti svalů, mizí svědění.

Paradentóza, kazivost zubů, zánětlivé nemoci sliznice dutiny ústní

– vnitřní užívání 0,2 g mumia 2x denně po 25 dnů, ráno nalačno a určitě večer před spaním

– 5% roztokem mumia s mlékem a medem potíráme dásně každodenně před spaním

– při hnisavém zánětu dásně promneme kousek mumia v ruce, aby změklo a přiložíme na postižené místo.

Při komplexním léčení je mumio dostatečně efektivním prostředkem způsobujícím rychlé odstranění symptomů nemoci.

Bolesti a záněty kloubů, revmatismus

– vnitřní užívání 0,2 g mumia 2x denně po dobu 30 dnů

– vtírejte 10% lihový roztok mumia 1x denně 5 minut do bolestivých míst (jednorázově 20 g)

Pokud bolesti neustoupí, provedeme kúru 3x po 5 dnech přestávky

Virová epidemie

– vnitřní užívání 0,2 g mumia 2x denně, ráno nalačno a večer před spaním, jako prevence

Bolesti hlavy, závratě, ochrnutí lícního nervu

– vnitřní užívání 0,2–0,3 g 2x denně ve směsi s medem a mlékem v poměru 1:20 po dobu 10 dnů.

Při větších potížích kúru po 10 dnech opakovat.

Nemoc z ozáření, leumémie

– vnitřní užívání 0,5 g mumia 3x denně 30 dnů

Po 10 dnech kúru opakujeme. Počet kúr záleží na stupni ozáření. Mumio ředíme v mléce (1:20), podle chuti přidáme med. Ředit můžeme střídavě se šťávou z hroznů, borůvek, okurek, kmínu, žloutky.

Vysoký krevní tlak

– vnitřní užívání 0,2 g mumia 2x denně ráno nalačno a večer před spaním 30 dnů.

Provádíme 3 cykly s přestávkami 5 dnů

Cukrovka

– vnitřní užívání 0,2 g mumia 2x denně 40 dnů. Cyklus se opakuje 4x s 5–10denní přestávkou. Ráno se užívá mumio půl hodiny před jídlem, ne dříve! Večer ne dříve než 3 hodiny po večeři.

Skleróza

– vnitřní užívání 0,2 g mumia 2x denně po dobu 30 dnů.

Cyklus se opakuje 3x s 5 denními přestávkami.

Glaukom (zelený oční zákal)

– vnitřní užívání 0,2 g mumia 2x denně po dobu 40 dnů.

Cyklus se opakuje 4x s 5–10 denními přestávkami

Příprava tonizujícího roztoku mumia

– vnitřní užívání 3x denně kávová lžička nalačno

Ke 5–8 g mumia přidáme několik kapek vody a důkladně zamícháme do formy kaše. Přidáme 500 g tekutého medu a opět promícháme. Med se musí s mumiem spojit. Uchovávat na chladném a tmavém místě. Med s mumiem je vhodný po nemocech v rekonvalescenci, na posílení imunity, při chronické únavě a pod.

Příprava čípků a mastí

Masti připravujeme v keramické nádobě a důkladně propracujeme a pak uložíme na chladném a tmavém místě.

Mast č. 1 – čípky

V 10 g destilované vody rozpustíme 5 g mumia, přidáme 10 g lanolínu a zpracujeme do konzistence masti. Přidáme 20 g kakaového másla rozpuštěného při 45 oC a důkladně promícháme. Ze získané hmoty zhotovíme 10 čípků.

Mast č. 2

 V 10 g destilované vody rozpustíme 5 g mumia, přidáme 10 g lanolínu, zpracujeme do konzistence masti. Přidáme 40 g borové vazelíny a důkladně promícháme.

Mast č. 3

V 10 g destilované vody rozpustíme 5 g mumia a přidáme 10 g lanolínu. Zpracujeme do konzistence masti, přidáme 40 g dužiny z aloe a 30 g borové vazelíny, dobře promícháme.

Shrnutí

Výhodou mumia je, že se smí používat s chemickými preparáty. Účinky užívání mumia a uriny se navzájem potencuji. Po mnohaletých experimentech a biochemickém výzkumu bylo mumio v Rusku povoleno jako nespecifický biostimulátor na různých klinikách.

Kriteriem léčebného účinku mumia byly údaje klinické, rentgenologické, gastroskopické a dalších vyšetření.

Každá ze složek mumia má schopnost ovlivňovat odpovídající procesy látkové výměny e urychlovat regeneraci tkání. Stimulační účinek se projevuje už na úrovni buňky. Má příznivý účinek na nemoci z ozáření, obnovuje správné složení periferní krve, kostní dřeně a sleziny. Příznivě působí na nemoci zažívacího traktu, různé zánětlivé nemoci, zácpu apod.

Mumio brzdí nárůst únavy a povzbuzuje organismus při zvýšené tělesné a duševní námaze. Jde o bezpečný fyziologický stimulátor, který ani při dlouhodobém užívání nevyvolá nežádoucí vedlejší účinky. Napomáhá celkové obnově tkání a zajišťuje hospodárnější využití základních energetických zdrojů organismu.

Mumio je harmonizátorem přispívajícím k vytvoření souladu mezi duševní a tělesnou činností. Přelaďuje organismus k lepšímu soustředění a výkonnosti, zlepšuje celkovou kondici a zvyšuje životní energii. Oddaluje stárnutí a prodlužuje věk.

Přehled dávkování