MUDr. Vilma Partyková: Urinoterapie, léčivé půsty a zdravá strava

Otevřeli jste osobní stránky MUDr. Vilmy Partykové, které se opírají o její spolupráci s pacienty, čtenáři jejích knih a článků, posluchači jejích seminářů a přednášek, a s Nakladatelstvím Impuls, které vydává její knihy.

MUDr. Vilma PartykováMUDr. Vilma Partyková je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po skončení studia pracovala 7 let na klinice, z toho 5 let jako anesteziolog na anesteziologicko-resusc itačním oddělení Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze. Tento obor jí byl vynikající průpravou pro další lékařské působení. Přes 20 let pracovala jako všeobecná a obvodní lékařka. Tři roky pracovala jako vedoucí lékařka polikliniky československého velvyslanectví v Moskvě. Při pobytu v Moskvě absolvovala postgraduální kurz reflexní terapie a akupunktury na Lékařské fakultě Lomonosovovy univerzity. Získala řadu odborných kontaktů a s jejich pomocí se seznámila také teoreticky a prakticky s netradičními léčebnými postupy, jako jsou bezkontaktní masáže, urinoterapie a léčebné hladovění, o nichž u nás odborné publikace patrně neexistují.

Vlastní nemoc ji utvrdila v tom, že je potřebné tyto netradiční metody používat a šířit mezi odbornou a laickou veřejnost.

Během posledních let sepsala soubor publikací o přírodních léčebných metodách prevence nemocí a léčení nemocí, které se postupně dostaly k více než 60 tisícům čtenářů. MUDr. Partyková má rovněž rozsáhlou přednáškovou a konzultační činnost, zejména s využitím internetu. Jako přední odborník se účastnila světových urinoterapeutických kongresů 2203 v Brazílii, 2209 v Mexiku a 2013 v USA..


Na těchto stránkách se můžete seznámit s průběžně aktualizovanými poznatky MUDr. Partykové o urinoterapii, léčebném hladovění, o životosprávě a stravě při postižení nemocí. Dočtete se o různých aktualitách, kalendářich aktivity tělesných orgánů a získáte představu o tématice, obsažené v knihách:
Praktická urinoterapie, Urinoterapie a nemoci, Hladovění pro zdraví, Vaříme nemocným rakovinou a nejen pro ně, Chci se narodit zdravý a zdravým zůstat.

Klepnutím na název nebo obrázek knihy se dostanete k výkladům MUDr. Partykové o tématice knihy, prohlédnete si obsah a ukázky.

Knihy MUDr. Vilmy Partykové si můžete v Nakladatelství IMPULS přes objednávkové formuláře za akční ceny objednat.
Objednat si také můžete Altajské mumio.


MUDr. Vilma Partyková
Praktická urinoterapie
256 str.
Grafy, tabulky, obrázky
Slovníček odborných pojmů
Rejstřík
Šitá vazba
Matný laminovaný obal
Stužková záložka
Formát 145 x 205 mm
Prodejní cena 249 Kč
Akční cena: 159 Kč
MUDr. Vilma Partyková
Hladovění pro zdraví
304 str.
Grafy, tabulky, obrázky
Slovníček odborných pojmů
Rejstřík
Šitá vazba
Matný laminovaný obal
Stužková záložka
Formát 145 x 205 mm
Prodejní cena 249 Kč
Akční cena: 159 Kč
 
MUDr. Vilma Partyková
Urinoterapie a nemoci
240 str.
Grafy, tabulky, obrázky
Slovníček odborných pojmů
Rejstřík
Šitá vazba
Matný laminovaný obal
Stužková záložka
Formát 145 x 205 mm
Prodejní cena 249 Kč
Akční cena: 159 Kč
MUDr. Vilma Partyková
Vaříme nemocným rakovinou
a nejen pro ně

270 str.
Grafy, tabulky, obrázky
36 barevných fotografií
410 receptů
Šitá vazba
Matný laminovaný obal
Stužková záložka
Formát 145 x 205 mm
Prodejní cena 249 Kč
Akční cena: 159 Kč
 
MUDr. Vilma Partyková
Chci se narodit zdravý
a zdravým zůstat

240 str.
Tabulky, obrázky
Šitá vazba
Matný laminovaný obal
Stužková záložka
Formát 145 x 205 mm
Prodejní cena 249 Kč
Akční cena: 159 Kč

Chcete-li kontaktovat MUDr. Partykovou, můžete poslat e-mail na:  impuls.praha@email.cz .
>>>   Dále