MUDr. Vilma Partyková: Urinoterapie, léčivé půsty a zdravá strava

Otevřeli jste osobní stránky MUDr. Vilmy Partykové, které se opírají o její spolupráci s pacienty, čtenáři jejích knih a článků, posluchači jejích seminářů a přednášek, a s Nakladatelstvím Impuls, které vydává její knihy.

MUDr. Vilma PartykováMUDr. Vilma Partyková je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po skončení studia pracovala 7 let na klinice, z toho 5 let jako anesteziolog na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze. Tento obor jí byl vynikající průpravou pro další lékařské působení. Přes 20 let pracovala jako všeobecná a obvodní lékařka. Tři roky pracovala jako vedoucí lékařka polikliniky československého velvyslanectví v Moskvě. Při pobytu v Moskvě absolvovala postgraduální kurz reflexní terapie a akupunktury na Lékařské fakultě Lomonosovovy univerzity. Získala řadu odborných kontaktů a s jejich pomocí se seznámila také teoreticky a prakticky s netradičními léčebnými postupy, jako jsou bezkontaktní masáže, urinoterapie a léčebné hladovění, o nichž u nás odborné publikace patrně neexistují.

Vlastní nemoc ji utvrdila v tom, že je potřebné tyto netradiční metody používat a šířit mezi odbornou a laickou veřejnost.

Během posledních let sepsala soubor publikací o přírodních léčebných metodách prevence nemocí a léčení nemocí, které se postupně dostaly k desítkám tisíc čtenářů. MUDr. Partyková má rovněž rozsáhlou přednáškovou a konzultační činnost, zejména s využitím internetu. Jako přední odborník se účastnila světových urinoterapeutických kongresů 2003 v Brazílii, 2009 v Mexiku a 2013 v USA..


Na těchto stránkách se můžete seznámit s průběžně aktualizovanými poznatky MUDr. Partykové o urinoterapii, léčebném hladovění i o životosprávě a stravě při postižení nemocí. Dozvíte se o nejbližších přednáškách a konzultacích, dočtete se o různých aktualitách, kalendářich aktivity tělesných orgánů a získáte představu o tématice, obsažené v knihách:
Praktická urinoterapie, Urinoterapie a nemociHladovění pro zdraví, Vaříme nemocným rakovinou a nejen pro ně, Chci se narodit zdravý a zdravým zůstat.

Klepnutím na obrázek nebo název knihy se dostanete k výkladům MUDr. Partykové o tématice knih, prohlédnete si obsah a ukázky z každé knihy. Knihy MUDr. Vilmy Partykové si v Nakladatelství IMPULS můžete přes objednávkové formuláře za akční ceny objednat.
Objednat si také můžete Ťan-šanské mumio.


MUDr. Vilma Partyková
Praktická urinoterapie
256 str.
Grafy, tabulky, obrázky
Slovníček odborných pojmů
Rejstřík
Šitá vazba
Matný laminovaný obal
Stužková záložka
Formát 145 x 205 mm
Prodejní cena 249 Kč
Akční cena: 159 Kč
MUDr. Vilma Partyková
Hladovění pro zdraví
304 str.
Grafy, tabulky, obrázky
Slovníček odborných pojmů
Rejstřík
Šitá vazba
Matný laminovaný obal
Stužková záložka
Formát 145 x 205 mm
Prodejní cena 249 Kč
Akční cena: 159 Kč
 
MUDr. Vilma Partyková
Urinoterapie a nemoci
240 str.
Grafy, tabulky, obrázky
Slovníček odborných pojmů
Rejstřík
Šitá vazba
Matný laminovaný obal
Stužková záložka
Formát 145 x 205 mm
Prodejní cena 249 Kč
Akční cena: 159 Kč
MUDr. Vilma Partyková
Vaříme nemocným rakovinou
a nejen pro ně

270 str.
Grafy, tabulky, obrázky
36 barevných fotografií
410 receptů
Šitá vazba
Matný laminovaný obal
Stužková záložka
Formát 145 x 205 mm
Prodejní cena 249 Kč
Akční cena: 159 Kč
 
MUDr. Vilma Partyková
Chci se narodit zdravý
a zdravým zůstat

240 str.
Tabulky, obrázky
Šitá vazba
Matný laminovaný obal
Stužková záložka
Formát 145 x 205 mm
Prodejní cena 249 Kč
Akční cena: 159 Kč

Chcete-li kontaktovat MUDr. Partykovou, můžete napsat do Nakladatelství IMPULS, MUDr. Partyková, pošt. přihrádka 169, 170 04 Praha 74, nebo poslat e-mail:  impuls.praha@email.cz .
>>>   Dále